Thông Tin Công Ty

  • Quy Mô
    50-100 Người
  • Lượt Xem
    20
  • Địa Điểm Làm Việc
    19-23, Cong Truong Lam Son, Ben Nghe, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam

Giới Thiệu

Câu Lạc Bộ Vegas là đơn vị Kinh Doanh Trò Chơi Điện Tử Có Thưởng dành cho Người Nước ngoài trực thuộc Công Ty Liên Doanh HHKS Chains Caravelle

Hình Ảnh