Thông Tin Công Ty

Giới Thiệu

LAAIRAI is an Asian fusion eatery located down a peaceful alley in the heart of District 1, Saigon. With the entire space designed like an all-dark “Black Cube”, LAAIRAI offers funky recipes and innovative cocktails inspired from Vietnamese “Nhau” culture (equivalent to Japan’s Izakaya), such as grilling, dried fishes, fermentation, noodles and rice. Plus all-day good vibe.
LAAIRAI is a celebration of Vietnamese legacy with a modern approach while embracing cosmopolitan lifestyle of contemporary Saigon.

LAAIRAI là một trải nghiệm ẩm thực fusion Á Đông mới tại trung tâm Quận 1. Trong không gian được thiết kế như một “Hộp Đen”, LAAIRAI hướng đến một “phong vị thành vị mới” với món ăn và cocktails sáng tạo từ cảm hứng văn hóa “Nhậu” Việt Nam như: đồ nướng, cá khô, đồ chua, mì và cơm; và không khí đầy sôi động trọn ngày.

LAAIRAI là nơi tôn vinh di sản Việt Nam với cách tiếp cận hiện đại, khơi gợi và cỗ vũ cho phong cách sống thành thị cấp tiến của Sài Gòn đương đại.

Hình Ảnh