Gói Đăng Tin Tuyển Dụng

Gói Cơ Bản

300.000 VND
  • Giới hạn 1 tin đăng tuyển
  • Không kèm nhãn Gấp và Hot
  • Thời hạn hiển thị trong 1 tháng
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7

Gói Thành Viên

1.000.000 VND
  • Không giới hạn tin đăng tuyển
  • Kèm nhãn Gấp và Hot mỗi tin
  • Thời hạn hiển thị trong 1 tháng
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7